Bảng giá và thanh toán

Tháng 12, 2021

Nếu bạn muốn đăng ký thi iTEP mà chưa biết bảng giá và thanh toán như thế nào thì hãy xem ngay bài viết dưới đây nhé!

Đăng ký thử nghiệm

- Đối tượng: Dành cho học sinh muốn thi thử chính thức của iTEP
- Mục tiêu: Đánh giá hiện tại theo kích thước của iTEP
- Trải nghiệm thao tác trực tuyến công nghệ cao
- Không có chứng chỉ
- Mức giá: $ 30

Đăng ký thi ( Bấm tại đây )

Đăng ký thi thật

- Đối tượng: Dành cho học sinh muốn thi thật chủ đề của iTEP
- Mục đích: Đánh giá năng lực tiếng Anh chuẩn quốc tế
- Bài thi trực tuyến công nghệ cao
- Được cấp chứng chỉ iTEP

Mức giá:

- iTEP SLATE Core và iTEP Academic Core: $ 80
- iTEP SLATE Plus và iTEP Academic Plus: $ 129

Đăng ký thi ( Bấm tại đây )

"Bảng giá và thanh toán" (Tên tài khoản: NAEDU, Số tài khoản: 0002110218298, Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội (MB)

Bài viết liên quan
media-object

NaN/NaN/NaN

media-object

NaN/NaN/NaN

media-object

NaN/NaN/NaN

media-object

NaN/NaN/NaN

media-object

NaN/NaN/NaN

media-object

NaN/NaN/NaN

Tìm kiếm