Bùi Thu Thảo

Tháng 12, 2021

Bùi Thu Thảo là thí sinh thi iTEP với điểm số xuất sắc 4.1. Cô nàng hiện đang học Thạc sĩ La Roche University.

Bùi Thu Thảo sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, hiện đang học Thạc sĩ La Roche University. Thảo thi iTEP vào năm 2019 với số điểm là 4.1 

Bài viết liên quan
media-object

NaN/NaN/NaN

media-object

NaN/NaN/NaN

media-object

NaN/NaN/NaN

media-object

NaN/NaN/NaN

media-object

NaN/NaN/NaN

media-object

NaN/NaN/NaN

Tìm kiếm