iTEP Slate phù hợp với đối tượng nào?

Tháng 12, 2021

iTEP Slate được sử dụng để đánh giá trình độ tiếng Anh của học sinh trung học và học viên nhỏ tuổi trong việc tuyển sinh và xếp lớp trong các chương trình quốc tế.

Dạng bài thi iTEP Slate sẽ kiểm tra đầy đủ về năng lực tiếng Anh cho học viên nhỏ tuổi. Số lượng học sinh tham gia các chương trình tiếng Anh tăng cường và du học tại các quốc gia nói tiếng Anh đang tăng lên hàng năm. 

Bài thi iTEP Slate cung cấp cho người thi tất cả các tiện lợi và hiệu quả hàng đầu của các bài thi iTEP, với nội dung cụ thể được định hướng để đánh giá chính xác kỹ năng ngoại ngữ của thanh thiếu niên. Trong khi các bài thi tiếng Anh của các công ty khác có xu hướng xem xét đối tượng người thi nhỏ tuổi (học sinh tại các trường THPT) là đối tượng thứ yếu, BES luôn coi đối tượng này là một ưu tiên lớn. Bài thi iTEP Slate không chỉ là bài thi tiếng Anh phát triển nhanh nhất của BES mà đây còn là bài thi dành cho học sinh trung học có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trên thị trường.

Rất nhiều trường trung học, trường nội trú và học viện trên khắp Bắc Mỹ và thế giới đã nhận xét rằng bài thi iTEP Slate đã giúp họ rất nhiều trong công việc tuyển sinh, phân lớp và các hoạt động khác.

Bài viết liên quan
media-object

NaN/NaN/NaN

media-object

NaN/NaN/NaN

media-object

NaN/NaN/NaN

media-object

NaN/NaN/NaN

media-object

NaN/NaN/NaN

media-object

NaN/NaN/NaN

Tìm kiếm