Nguyễn Việt Tuấn

Tháng 11, 2021

Cùng vỗ tay chúc mừng thí sinh NGUYỄN VIỆT TUẤN vừa hoàn thành xuất sắc bài thi iTEP với điểm số xuất sắc 4.0

Việt Tuấn chia sẻ: "Mình quá bất ngờ khi vừa thi xong chỉ vài tiếng sau đã có ngay kết quả, bất ngờ hơn nữa là số điểm mình đạt được vượt quá mong đợi của bản thân".🌿

Hình ảnh đẹp này iTEP luôn giữ mãi... 

Thành công này sẽ theo Việt Tuấn trong những hành trình "bay cao, bay xa" ở tương lai...🌷

Một lần nữa, xin chúc mừng Việt Tuấn. Chúc em sẽ luôn thành công trên con đường đã chọn, đặc biệt hoàn thành xuất sắc chương trình học cao học ở trước mắt.👑

Bài viết liên quan
media-object

NaN/NaN/NaN

media-object

NaN/NaN/NaN

media-object

NaN/NaN/NaN

media-object

NaN/NaN/NaN

media-object

NaN/NaN/NaN

media-object

NaN/NaN/NaN

Tìm kiếm