Bài viết mới nhất
Các quy định của kỳ thi và cam kết

 •  Tháng 11, 2021

Quy định khi thi iTEP Kiểm tra Bảo mật iTEP sử dụng một ngân hàng đề bài luân phiên để tạo ra các câu hỏi kiểm tra một cách ngẫu nhiên. Điều này làm cho các bài kiểm tra sẽ không giống nhau. Người dự thi phải cung cấp ID do chính phủ cấp khi vào địa điểm thi. Danh tính sẽ được xác nhận trong quá trình đăng ký. Phần mềm iTEP lockdown browser (được cài đặt trực tiếp vào máy tính) đảm bảo học sinh không có quyền truy cập vào màn hình hoặc trình duyệt của máy tính trong suốt thời gian của kỳ thi. Vật liệu tham khảo, đồ ăn, thức uống và các đồ dùng cá nhân khác không được phép vào khu vực thử nghiệm. Trong toàn bộ thời gian bài thi, thí sinh chỉ tập trung duy nhất vào một màn hình chính. Các tài liệu và thiết bị khác sẽ không được phép sử dụng. Kỹ năng nào được phép ghi note thì trên màn hình sẽ có phần riêng để note. Webcam là bắt buộc. Người chấm điểm sẽ theo dõi các cử chỉ của học sinh xuyên suốt thời gian thí sinh làm bài và chỉ duy nhất thí sinh được phép có mặt trong camera. Người chấm điểm có quyền quyết định bài thi hợp lệ hay vi phạm quy chế thi. Tất cả những cảnh báo và báo cáo vi phạm sẽ được thông báo kèm theo bằng chứng đến trụ sở iTEP Việt Nam. Bài thi vi phạm sẽ bị huỷ, kết quả không được công nhận và thí sinh sẽ phải mua đề mới để thi lại. Ngoài việc đánh giá các phần nói và viết của iTEP, học sinh chấm điểm của chúng tôi còn giúp giám sát bảo mật sau bài kiểm tra bằng cách tiến hành quét đạo văn, kiểm tra lịch sử kiểm tra và phân tích các mẫu nói. Cam kết bảo mật iTEP International quan tâm đến quyền riêng tư của tất cả người dự thi và khách hàng. Chính sách Bảo mật Thông tin và Quyền riêng tư của người dự thi này quy định và xác định cách tiếp cận của iTEP International đối với việc thu thập và xử lý thông tin cá nhân của người dự thi iTEP.  Người dự thi và khách hàng iTEP có thể cung cấp thông tin cá nhân theo nhiều cách khác nhau. Tuy nhiên, cách chính để người dự thi cung cấp thông tin cá nhân là thông qua giai đoạn đăng ký trước khi làm bài kiểm tra iTEP. Bất kể phương pháp nào được sử dụng để thu thập thông tin cá nhân của người dự thi và khách hàng, iTEP International cam kết bảo vệ và bảo mật thông tin cá nhân một cách hợp lý. Bất kỳ thông tin nào có thể nhận dạng cá nhân của thí sinh được coi là “thông tin cá nhân”. Khi đề cập đến những người dự thi, iTEP International đề cập đến tất cả những cá nhân đăng ký và hoàn thành bất kỳ bài kiểm tra nào của mình, bao gồm các bài kiểm tra chính thức, mẫu, khuyến mại hoặc chẩn đoán. Về vấn đề này, người dự thi được phân biệt rõ ràng với các bên liên quan khác của iTEP như ứng viên xin việc hoặc nhà thầu bên thứ ba mà các chính sách và thủ tục khác có thể áp dụng. Việc chứng minh thông tin cá nhân và đăng ký làm bài kiểm tra iTEP cho thấy người dự thi đồng ý và đồng ý với tất cả các điều khoản và điều kiện của chính sách và điều khoản sử dụng này. Chính sách này là gì Thông qua mô tả về Chính sách Bảo mật Thông tin và Quyền riêng tư của người dự thi Quốc tế iTEP, iTEP International tìm cách xác định cách thức thu thập, lưu giữ và tiết lộ thông tin cá nhân. Bằng việc đồng ý với Chính sách Bảo mật Thông tin và Quyền riêng tư của thí sinh dự thi Quốc tế iTEP, bạn xác nhận rằng bạn đã tham gia một thỏa thuận và tuân theo chính sách này. Trong phạm vi mà bạn đã tham gia vào bất kỳ thỏa thuận nào khác với iTEP International, thỏa thuận này sẽ thay thế các điều khoản đó. Thông tin mà người dự thi cung cấp cho iTEP Với mục đích làm bài thi, cho điểm và báo cáo, iTEP International thu thập, xử lý và tiết lộ Thông tin Cá nhân mà người dự thi sẵn sàng cung cấp cho iTEP International, bao gồm: Họ và tên Địa chỉ email Số điện thoại Ngày sinh Số nhận dạng do chính phủ cấp Trình độ học vấn Tiếng mẹ đẻ Quốc gia cư trú Ngày kiểm tra cuối cùng Ảnh chụp Câu trả lời bằng văn bản Đã ghi lại âm thanh của các câu trả lời bằng giọng nói Bản ghi âm về khả năng nói của bạn cho một số bài kiểm tra ngôn ngữ Câu trả lời cho các cuộc khảo sát hoặc đăng ký trang web Việc sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân: iTEP International sử dụng thông tin cá nhân của người dự thi để cung cấp bài kiểm tra trình độ tiếng Anh đáng tin cậy, thuận tiện với giá cả phải chăng. Do đó, iTEP International có quyền sử dụng hợp pháp thông tin cá nhân của thí sinh. Việc sử dụng hợp pháp bao gồm nhưng không giới hạn ở việc thu thập, xử lý, lưu giữ, xác minh, hiển thị, chuyển giao và tiết lộ thông tin cá nhân. iTEP International không bán thông tin của người dự thi cho các bên thứ ba. iTEP International tiết lộ thông tin cá nhân cho: Báo cáo thông tin điểm cho các trường đại học bên thứ ba và các trường trung học theo yêu cầu của thí sinh. Tạo báo cáo không xác định cụ thể bất kỳ người dự thi nào. Tạo báo cáo sử dụng dữ liệu thống kê cho nghiên cứu được chia sẻ với các bên liên quan bên thứ ba như trường học, trường đại học và cơ quan chính phủ. Tạo mẫu và vật liệu chuẩn bị không nhận dạng người dự thi dưới bất kỳ hình thức nào. Tiến hành các quy trình nghiệp vụ thường xuyên như xác minh danh tính của những người làm bài kiểm tra hoặc những người yêu cầu gửi điểm cho bên thứ ba. Lưu trữ thông tin cá nhân: iTEP International lưu trữ thông tin cá nhân của người dự thi trong khoảng thời gian mà công ty cho là cần thiết để cung cấp dịch vụ đánh giá trình độ tiếng Anh cho khách hàng của chúng tôi. iTEP International có thể hủy bỏ thông tin cá nhân theo quyết định riêng của mình. Quyền truy cập của thí sinh vào thông tin cá nhân: iTEP International không cung cấp cho thí sinh quyền truy cập vào thông tin cá nhân của họ theo một hình thức hoặc phương pháp mà thí sinh có thể cập nhật. Nói chung, thông tin cá nhân do iTEP International thu thập không thể thay đổi được. Riêng iTEP International có thể xác định thông tin cá nhân nào có thể được thay đổi hoặc điều chỉnh sau khi thu thập. Bảo mật thông tin cá nhân: iTEP International sử dụng các quy trình nội bộ để bảo vệ thông tin cá nhân của người dự thi. Các quy trình này bao gồm sử dụng tên người dùng và mật khẩu duy nhất cho tất cả các thông tin đăng nhập quản trị, đào tạo nhân viên về các quy trình tiết lộ phù hợp và hợp pháp cũng như duy trì tường lửa và bảo vệ phần mềm độc hại cập nhật nhất trên tất cả các thiết bị của công ty. Ngoài ra, iTEP thường xuyên tiến hành kiểm tra mức độ căng thẳng của bên thứ ba đối với các biện pháp bảo mật của mình và chứng nhận các quy trình này. iTEP International đã thiết lập các thủ tục này để tuân thủ tất cả các luật quy định việc ngăn chặn việc tiết lộ trái phép thông tin cá nhân. Rút lại sự đồng ý: iTEP International không bán hoặc tiết lộ thông tin cá nhân cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý cụ thể của người dự thi đối với những hành động này. Ngoài ra, mọi tiết lộ thông tin cá nhân đều ở dạng tổng hợp không xác định được sử dụng cho các báo cáo nghiên cứu. Do đó, iTEP International đưa ra hoặc yêu cầu rút lại tùy chọn đồng ý. Sự đồng ý của người dự thi: iTEP International đảm bảo rằng người dự thi nhận thức được các chính sách này bằng cách yêu cầu sự đồng ý của họ tại thời điểm đăng ký bài thi. Bằng cách hoàn thành các trường trên trang đăng ký và đồng ý với các điều khoản của biểu mẫu đồng ý, người dự thi chọn tự nguyện tham gia vào một quy trình yêu cầu thu thập dữ liệu cá nhân. Người dự thi bị ràng buộc bởi sự đồng ý của họ.Hướng dẫn cài đặt và chuẩn bị trước khi thi

 •  Tháng 11, 2021

iTEP Cài đặt nhanh – Hướng dẫn  Chào mừng! Cảm ơn bạn đã quan tâm đến việc tham gia một trong các Bài kiểm tra iTEP của  chúng tôi! Trang thông tin này sẽ giúp bạn chuẩn bị và sẽ cung cấp cho bạn câu trả lời cho các  Câu hỏi Thường gặp (FAQ).  Chỉ có ba bước để đảm bảo bài thi của bạn thành công:  1. Đảm bảo máy tính của bạn đáp ứng các Yêu cầu kỹ thuật  2. Thiết lập và chuẩn bị máy tính của bạn  3. Truy cập vào ID kiểm tra và mật khẩu được cung cấp  Yêu cầu kỹ thuật  • Internet  - Cấu hình kết nối Internet:  ■ Download speed - 750 kbps minimum  ■ Upload speed - 250 kbps minimum  • Máy tính  - Chỉ sử dụng máy tính bàn hoặc laptop  - Hệ điều hành: Windows 7 hoặc mới hơn hoặc Mac OS   - CPU: 700 MHz Pentium II-class processor hoặc mới hơn  - Bộ nhớ: 512 MB  - Tai nghe và micro, bàn phím, chuột, và webcam  CÀI ĐẶT VÀ CHUẨN BỊ  • Tắt tất cả các ứng dụng đang chạy trên máy tính của bạn  • Tăng âm lượng trên hệ thống máy tính hoặc tai nghe của bạn  TẢI PHẦN MỀM ITEP  • Truy cập link sau đề cài phần mềm vào máy. Lựa chọn Windows hoặc Mac OS. https://www.besexam.com/academic diagnostic new look lockdown  ĐĂNG NHẬP VÀ ĐĂNG KÝ THÔNG TIN CHO BÀI TEST  • Chỉ có thể truy cập vào phần mềm bằng link:  Thi thử (practice test) https://www.besexam.com/test new look lockdown  Thi chính thức (official test) https://www.iteptest.com/test_new_look_lockdown  • Nhấp vào "Click to begin" và cho phép trình duyệt khóa khởi động. Nếu trình duyệt khóa có  thể muốn đóng một số chương trình nhất định. Đồng ý đóng tất cả các chương trình được  nhắc bởi trình duyệt khóa (Close all). Tiếp tục đồng ý cho đến khi trình duyệt khóa hoàn tất  việc đóng các chương trình khác.  • Nhấp vào "Click to begin” và hệ thống bắt đầu kiểm tra yêu cầu kỹ thuật  Technical Checklist. Chọn "Yes” khi màn hình hỏi có  Speaking section không và yêu cầu có camera  • Nếu phần Technical Checklist thông báo thiếu phần gì trong máy tính, hãy bổ sung hoặc cài đặt phần đó (RED X indicates software is missing, GREEN indicates software is installed correctly) bằng hướng dẫn trên màn hình  • Nếu tất cả các phần: Web Browser, Internet Connection Speed, Audio Player, Voice Recorder, and Camera đều được tích dấu màu xanh, tiếp tục ấn "Next” và đến các bước tiếp theo.  • Màn hình sẽ chuyển sang phần đăng nhập (Login screen). Hãy điền phần ID và mật khẩu đã  nhận được vào. Ấn "Next” để tiếp tục.  • Màn hình chuyển sang phần đăng ký thông tin. Hãy điền đầy đủ thông tin cá nhân. Ấn "Next” để tiếp tục.  • Một vài giây sau màn hình sẽ cho điều chỉnh âm lương và giới thiệu về cấu trúc bài test • Từ màn hình "Prepare to Start”, ấn "Next” để bắt đầu bài Test!  • Sau khi hoàn thành bài test, ấn nút đỏ ở góc trên màn hình để thoát trình duyệt khoá  CÁC VẤN ĐỀ  1) Tôi đang làm dở bài test thì bị mất điện, tôi nên làm gì? Nếu bạn gặp bất kỳ sự cố mất điện nào  hoặc máy tính của bạn bị tắt, bạn có thể khởi động lại máy tính của mình, truy cập liên kết trang bắt  đầu (ở trên) và khởi chạy lại kiểm tra. Bài kiểm tra sẽ tiếp tục trong phần bạn vừa làm.  2) Hệ thống của tôi không phản hồi và ứng dụng bị đóng băng. Tôi có thể làm gì? Khởi động lại  máy tính, truy cập liên kết trang bắt đầu (ở trên) và thử lại.  3) Tôi không thể nghe thấy gì. Vấn đề là gì? Đảm bảo bạn đã cắm tai nghe hoạt động tốt và tăng  âm lượng. 4) Nếu những hành động này không khắc phục được sự cố của bạn, vui lòng liên hệ với trung  tâm khảo thí hoặc người gửi tài khoản cho bạn.